Vuosaaren vesitorni


Vesitorni 16.2.2002.

Vuosaaren vesitorni rakennettiin 1962-64. Tornin korkeus oli 34 metriä ja se sijaitsi korkealla kalliolla ja näkyi kauas. Tornin tilavuus on 1 500 kuutiometriä. Vesitorni poistui alkuperäisestä käytöstä vuonna 1985, jolloin Vuosaaren vesijohtoverkosto kytkettiin Myllypuron painepiiriin. Tornin vesisäilö on ollut tyhjä vuodesta 1985 ja se poistettiin virallisesti käytöstä 1990-luvun alussa. Vesitornilla ei vuonna 1999 suoritetussa inventoinnissa todettu olevan rakennussuojeluarvoa ja 5.4.2002 esitettiin vesitornin purkamista tai muuttamista asuinkäyttöön. Vaihtoehtoina olivat 14-kerroksinen asuintorni, vesitornin säilyttäminen osana sen viereen rakennettavaa uutta 8-kerroksisista kerrostaloa, puoliympyrän muotoinen, kaareva 6-kerroksinen asuinkerrostalo tai kaksi perinteistä L:n muotoista elementtikerrostaloa. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätyi 21.11.2002 kaarevaan asuinkerrostaloon. Vesitorni suunniteltiin purettavan mutta osia siitä säilytettävän kerrostalon pihataideteoksena. Kerrostaloon olisi tullut asuintilat 80 hengelle.
Muistutusten takia kaavaa muutettiin tammikuussa 2004 siten, että tontin rakentaminen perustuukin kahteen pistetaloon kaarevan kerrostalon sijasta ja samalla rakennusoikeus supistui 3 250 kerrosneliömetristä 3 100 kerrosneliömetriin. Rakennettavat talot voivat olla 5-kerroksisia ja näihin kytketyt osat kaksikerroksisia. Kaavan perusteella vesitorni joudutaan purkamaan rakennusten tieltä.
Vesitornin purkutyö alkoi 25.9.2005 ja työ kesti lokakuun 2005 loppuun. Purkutyön teki Porin PSV-Rakenne Oy. Purkutyötä varten tontilta kaadettiin puut jo kesän alussa.


Vesitornin purku käynnissä 21.10.2005.

Vesitornin tontti luovutetaan marraskuun alussa kaupungin kiinteistövirastolle. Tontin on varannut asuntorakentamista varten Kuntien Eläkevakuutus. Rakennattaville taloille haettiin rakennuslupaa syksyn 2005 aikana.


Vesitornin tontti 11.11.2005.

Kiinteistövirasto esitti toukokuussa 2006 kaupunginhallitukselle vesitornin tontin, Merikorttikuja 4:n, myyntiä Kuntien Eläkevakuutukselle. Tontille tulee 46 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa ja rakentaminen alkoi kesällä 2006.


Vesitornin tontin uudet talot 25.2.2007.


Kuvat (c) VUOSAARI.INFO 16.2.2002, 21.10.2005, 11.11.2005 ja 7.2.2007.
Sivut päivitetty 25.02.2007.