Tehtaanpuiston yhteiskoulu


Tehtaanpuiston yhteiskoulu perustettiin alunperin Eiraan vuonna 1934. Siirryttäessä 1960-luvulla peruskoulun mukaisiin koulupiireihin havaittiin että Tehtaanpuiston yhteiskoululle ei ollut tarjolla omaa koulupiiriä keskustasta, vaan koulun olisi siirryttävä johonkin uusista lähiöistä, joihin oli syntynyt kova koulupula lähiörakentamisen ja lapsiperheiden myötä.

Tehtaanpuiston yhteiskoulun siirtymisestä Vuosaaareen sovittiin Rastilan oppikouluyhdistyksen kanssa keväällä 1970. Syksystä 1970 alkaen vuosaarelaisoppilaita kuljetettiin omalla bussilinjalla 504 Tehtaanpuiston yhteiskouluun Eiraan. Samalla alkoi uuden Tehtaanpuiston yhteiskoulun suunnittelu ja rakentaminen Vuosaareen silloisen Sasekan hiekkakuopan pohjoisreunalle.

Uuden koulurakennuksen rakentamiseen Vuosaareen kului kaavoitus- ja tonttiongelmista johtuen kului 6 vuotta. Tontista suurin osa oli sorakuopan epätasaista reunaa lähes 10 metrin korkeuseroin. Tavoitteena oli kuitenkin välttää monikerroratkaisua ja pyrkiä yhteen laajaan perustasoon, joten päädyttiin vaihtelevaan kokonaismuotoon. Pikkupihat ja siivet jakavat lisäksi pääkerroksen niin että koulurakennus ei näytä suurimuotoiselta. Koulu suunniteltiin peruskouluksi ja lukioksi.

Lukion tiloja ei ole eritelty erikseen vaan koulu toimii aineluokka periaatteella. Laaja opintohalli kirjastoineen, suuropetustila tms. auditorio ja juhlasali, moneen osaan jaettavissa oleva ruokasali ja ryhmäopetustilat muodostavat yhdessä keskeisen ja monikäyttöisen tilakokonaisuuden. Lisäksi sitä voidaan vuokrata iltaisin eri tarkoituksiin. Liikuntatiloja rakennuksessa ei ole lainkaan vaan liikuntatunteja varten käytössä ovat Vuosaaren Urheilutalon tilat, jotka valmistuivat vuonna 1979.

Uuden koulun rakentaminen alkoi keväällä 1975 ja peruskivi muurattiin 28.8.1975. Koulurakennus valmistui syksyllä 1976. Koulu muutti Vuosaareen 1.11.1976. Yksityinen oppikoulu lopetettiin 31.7.1977 ja luovutettiin Helsingin kaupungille peruskoulun yläasteeksi ja Tehtaanpuiston lukioksi 1.8.1977.

Tehtaanpuiston lukio yhdistettiin Vuosaaren lukioon vuonna 1993, jolla nimellä lukion toiminta jatkui. Tehtaanpuiston yläasteella on nykyisin n. 300 oppilasta ja lukiossa n. 400. Tehtaanpuiston yläaste aiotaan lakkauttaa 1.8.2009, jolloin viimeinenkin linkki Tehtaanpuiston yhteiskouluun katoaa.


Sivut päivitetty 8.3.2007.