VUOSAARI.INFO


Vuosaaren ostoskeskukset

Keski-Vuosaareen rakennettiin 1960- ja 1970-luvun alussa ajanhengen mukaisesti kolme erilaista ostoskeskusta (ns. Eteläinen ostoskeskus, Pohjoinen ostoskeskus ja Pikkuostari), jotka palvelivat lähistön asukkaita. Autoistuminen, liikenneyhteyksien parantuminen ja asiointimatkojen pidentyminen ovat kuitenkin vähentäneet ostoskeskusten mahdollisuuksia selviytyä kovenevassa kilpailussa automareketteja vastaan. Vuosaaressa kauppakeskus Columbuksen avautuminen vuonna 1996 merkitsi lähes kuoliniskua Pikkuostarille ja eteläiselle ostoskeskukselle, jotka ovat molemmat olivat 1990-luvun loppupuolen, aina vuoteen 2002 asti purku-uhan alla. Vuoden 2002 aikana olivat vuorossa lopulliset päätökset näiden ostoskeskusten purkamisesta.


Vuosaarentie 2:ssa sijaitsevan pikkuostarin (ent. Raken liikekeskus ja ent. Vuokeskus) tiloissa toimi mm. Vuosaaren kirjasto aina vuoden 2000 loppuun saakka. Tiloissa toiminut Vuosaaren Alepan toiminta loppui 27.2.2004. Pikkuostari on purettiin kesään 2004 mennessä ja tilalle rakennetaan 8-kerroksinen asuinkerrostalo, 2-kerroksinen siipirakennus sekä 2-kerroksinen rivi- tai kerrostalo. Rakennustyöt alkoivat loppukesästä 2004.


Vuosaaren suurin ostoskeskus oli Vuosaarentie 8:ssa sijaitseva eteläinen ostoskeskus, joka avattiin 15.9.1967. Ostarin kukoistusaikana, 1970- ja 1980-luvuilla, sen palveluihin kuului kolme pankkia, kaksi elintarvikemyymälää, posti, apteekki ja monia erikoisliikkeitä. Vuoden 1996 jälkeen ostoskeskuksen kaupat ja pankit siirtyivät suurimmaksi osaksi läheiseen Columbukseen ja tilat jäivät vajaakäyttöön. Museovirasto ja Rakennustaiteen seura esittivät 2000-luvun alussa eteläisen ostarin säilyttämistä, mutta suunnittelijoiden mukaan liiketoiminta tiloissa ei enää Columbuksen valmistuttua ollut kannattavaa.

Vielä hieman ennen ostoskeskuksen toiminnan loppumista HOK kokeili siellä uudenlaista kauppakonseptia, laatikkomyymälä Senttiä, joka aiemmin toimi Hakaniemessä. Sentti oli nk. hard dicounter kokeilumyymälä, jonka toimintakonsepti perustui erittäin edullisiin hintoihin. Sentin toiminta Vuosaaressa päättyi 21.08.2002. Suuri osa ostarilla toimineista liikkeistä lopetti toimintansa 31.10.2002 mennessä. Lopullisesti Eteläinen ostoskeskus hiljeni 30.11.2002 kun viimeistenkin liikkeiden vuokrasopimusten jatkoajat menivät umpeen.

Joulukuun 2002 aikana Ostoskeskus aidattiin ja varsinaiset purkutyöt alkoivat heti tammikuun alussa 2003. Ostoskeskuksen viimeisetkin rakenteet kaatuivat purkukoneiden tieltä tammikuun lopussa 2003. Paikalle rakennetaan asuntoja, liike- ja palvelutiloja. Helsingin kaupunkilähetys ja YIT-Yhtymä Oyj solmivat 23.05.2002 esisopimuksen palvelukorttelin rakentamisesta. Kaupunginhallituksen 2.9.2002 hyväksymän asemakaavamuutoksen myötä alueelle tulee vanhusten palvelukeskus ja kolme muuta ensisijaisesti vanhuksille tarkoitettua asuinkerrostaloa sekä yksi 11-kerroksinen tornitalo. Tontin pohjoisreunaan tulee 2-kerroksinen pysäköintitalo. Eri puolille tonttia tulee myös myymälä-, huolto- kerho- ja muita palvelutiloja. Ostarin alueelle tulee siten lähes 300:n vanhuksen asunto- ja palvelukortteli, joka valmistuu vuosina 2005-2006. Hankkeen laajuus on 17 000 kerrosneliömetriä, josta kaupunkilähetyksen palvelutalon osuus on puolet.

Palvelutalo Cecilian peruskivi muurattiin 11.11.2003. Peruskiveen muurattuun metallilieriöön sisältyvät mm. palvelutalon peruskirja, vuoden 2003 kolikot ja Cecilian piirrustukset. Vanhusten palvelutalo Helsingin Cecilia valmistui vuoden 2004 lopussa ja siihen tuli 140 vuokraasuntoa. YIT:n rakennutti lisäksi samaan kortteliin 140-150 omistusasuntoa.
Palvelukortteliksi nimetylle tontille rakennettiin Palvelutalo Cecilian ohella myös kaksi asuntokerrostaloa; As. Oy Helsingin Olivia (4-kerroksinen talo) ja As. Oy. Lucia (11-kerroksinen). Valmistuttuaan syksyllä 2004 Lucia oli Vuosaaren korkein asuintalo.


Sen sijaan kauimpana Columbuksesta, Mustalahdentiellä, sijaitseva Vuosaaren Pohjoinen ostoskeskus näyttää jäävän pudotuskilpailussa eloon, vaikka myös se on menettänyt liikkeitään. Kurkimoision ja Mustavuoren uudet asuinalueet piristänevät entisestään tilannetta, samoin Vuosaaren uusi suur-satama. Ostoskeskus on rakennettu vuonna 1965. Nykyään ostarilla toimii suuri elintarvikeliike, kaksi ravintolaa, kaksi parturi-kampaamoa, kioski, hammaslääkäri ja asukkaiden kokooontumistila, Lähiöasema. Pohjoisen ostarin vieressä sijaitsi valtakunnallistakin julkisuutta saanut, kaupungin työttömiksi ja toimettomiksi tipahtaneiden miesten käyttöön vuonna 1997 rakentama ns. ulkobaari.


Ulkobaari 22.12.2002. Pakkanen, -12 astetta, on karkottanut baarin vakioasiakkaat lämpimämpiin tiloihin. Paras sesonki paikalla oli muutenkin keväästä syksyyn. Pylvässaliksi sittemmin ristitty baari paloi yöllä 6.-7.10.2004 maan tasalle tuhopolttajan valeltua sen bensiisillä ja sytytettyä palamaan. Kaupunki purki loputkin pahasti hiiltyneestä baarista 1.11.2004.
Myös ostoskeskusten ikäisen, Merikorttitiellä sijaineen ruokakaupan toiminta päättyi vuoden 2005 alussa.


Merikorttitien kauppa odottaa tulevaa kohtaloaan 11.11.2005.


Webmaster@vuosaari.info

Kuvat (c) VUOSAARI.INFO 17.02.2002.
Sivut päivitetty 11.11.2005.