Julkaisuja:

Hoffrén, Jukka: Hyvinvoinnin mittaaminen jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Kirjassa: Särkelä, R. A. Siltaniemi. P. Rouvinen-Wilenius, H. Parviainen, E. Ahola:  Hyvinvointitalous. SOSTE ry. Helsinki 2014. s. 163-170.

Hoffrén, Jukka - Salomaa, Eila:
Ympäristötilinpidon kuvausalue laajenee. Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2014. s. 406-410.

Hoffren, Jukka - Vatanen, Eero
:  Suomen maakuntien taloudellisen kehityksen seuranta 1960-2012. Aidon kehityksen indikaattori (GPI). TEM raportteja 17/2014. Helsinki. 

Hoffrén, JukkaTalouden rengistä sen isännäksi. Kohti todellisen hyvinvoinnintavoittelua. Teoksessa: Helne T. & T. Silvasti (2012), Yhteyksien kirja. Kela. Helsinki. s. 64-72.

Hoffrén, Jukka
: Vihreämmän kasvun mittaus: onko BKT-mittarille vaihtoehtoja? PTT Katsaus 1/2012. Helsinki. s. 24-30.

Hoffrén, JukkaSuomalaisen hyvinvoinnin tarina. Tieteessä tapahtuu, Vol 30, Nro 2 (2012). Helsinki.

Hoffrén, Jukka: Future Trends of Genuine Welfare in Finland. Teoksessa: Lakkala H. & J. Vehmas (2011), Trends and Future of Sustainable Development. TUTU-eJulkaisuja 15/2011. Turku 2011. s. 321-329.

Hoffrén, Jukka: Trends of MFA and Future Prospects. Teoksessa: Lakkala H. & J. Vehmas (2011), Trends and Future of Sustainable Development. TUTU-eJulkaisuja 15/2011. Turku 2011. s. 91- 99.

Hoffrén, Jukka: Trends and Driving Forces in Finnish Forest Sector. Teoksessa: Lakkala H. & J. Vehmas (2011), Trends and Future of Sustainable Development. TUTU-eJulkaisuja 15/2011. Turku 2011. s. 100-107. 

Hoffrén, Jukka - Kaivo-oja, Jari - Aho, Samuli : Erään keskeisen tulevaisuuden yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon ja seurantamittarin lähtökohdat. Yhteenveto BKT:n käsitteellisestä ja teoreettisesta kritiikistä. TUTU-eJulkaisuja 6/2011. Turku 2011. 29 s.

Hoffrén, Jukka - Rättö, Hanna: Hyvinvoinnin mittarit. Teoksessa: Juho Saari (toim.), Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta. Gaudeamus. Helsinki 2011. s. 219- 239.

Hoffrén, Jukka - Kaivo-oja, Jari - Aho, Samuli : Analysing the Long-run Trends of GDP, Population. GPI, ISEW, HDI and GS in an Advanced Knowledge Society: The Case of Finland and European De-growth Debate. The 4th International Seville Conference on Future Oriented Technology Analysis (FTA): 12 & 13 May 2011. FTA and Grand Societal Challenges: Shaping and Driving Structural and Systemic Transformations.

Hoffrén, Jukka : Kestävän hyvinvoinnin mittaamisen vaihtoehdot. Tilastokeskus. Hyvinvointikatsaus 1/2011. Helsinki 2011. 2-8.

Hoffrén, Jukka : Todellisen hyvinvoinnin seurantaväliseen kehittäminen. Teoksessa: Ylikahri, Ville (toim.) (2011), Onnellisuustalous. Vihreä sivistysliitto. Helsinki 2011. s. 15-57.

Hoffrén, Jukka - Lemmetyinen, Inka - Pitkä, Leeni : Esiselvitys hyvinvointi-indikaattoreista. Mittareiden vertailu ja kehittämiskohteet. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto - Sitra. Selvityksiä 32. Helsinki 2010.

Hoffrén, Jukka : Mitä vaikuttava ympäristöterveyden edistäminen maksaa? Teoksessa: Rouvinen-Wilenius, P. & P. Koskinen-Ollonqvist (toim.) (2010), Vastine rahalle - kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen. Terveyden edistämisen keskus ry. (Tekry). Julkaisu 7/2010. Helsinki. s. 89-97.

Hoffrén, Jukka : Development of eco-efficiency in Finnish forest industry: 1997-2007. Progress in Industrial Ecology - An International Journal. Inderscience Enterprises Ltd. Vol. 7, No 2. 2010. s. 163-174.

Hoffrén, Jukka : Hyvinvoinnin mittaaminen vaatii uusia työkaluja. Tieteessä tapahtuu, Vol 28, Nro 6 (2010). Helsinki. 3-8.

Hoffrén, Jukka - Rättö, Hanna : Huomio talouskasvusta hyvinvoinnin mitaamiseen. Teoksessa: Bardy M. & S. Parrukoski (toim.) (2010), Hyvinvointi ilmastonmuutoksen oloissa? Keskustelunavauksia tulevaisuusvaliokunnalle. Yliopistopaino. Helsinki 2010. s. 85-89.

Hoffrén, Jukka (editor) : Economy-wide Material Flow Accounts with Hidden Flows for Finland: 1945-2008. Tilastokeskus. Tutkimuksia 253. Helsinki 2010.

Hoffrén, Jukka : Construction of Economy-wide Material Flow Accounts with Hidden Flows (FIN-MFA) for Finland. Suomen Tilastoseuran vuosikirja 2009. Helsinki 2010. s. 65-70.

Hoffrén, Jukka - Apajalahti, Eeva-Lotta : Development of eco-efficiency in metal production in Finland. Progress in Industrial Ecology - An International Journal. Inderscience Enterprises Ltd. Vol. 6, No 2. 2009. pp. 153-167.

Hoffrén, Jukka : Suomen talous ahmii luonnonvaroja. Tieto&Trendit 3/2009. Toukokuu 2009. Tilastokeskus. s. 36-38.

Hoffrén, Jukka : Katse talouskasvusta hyvinvointiin. Tieto&Trendit 2/2009. Huhtikuu 2009. Tilastokeskus. s. 48.

Hoffrén, Jukka - Rättö, Hanna : GPI hinnoittelee taloudellisen hyvinvoinnin. Tieto&Trendit 2/2009. Huhtikuu 2009. Tilastokeskus. s. 46-47.

Hoffrén, Jukka : Finanssikriisistä ekologiseen kriisiin. Tieto&Trendit 1/2009. Helmikuu 2009. Tilastokeskus. s. 44-45.

Hoffrén, Jukka : Bkt kasvaa, mutta hyvinvointi ei. Talouselämä 1/2009. 9.1.2009. s. 39-41.

Hoffrén, Jukka - Apajalahti, Eeva-Lotta : Emergent Eco-efficiency Paradigm in Corporate Environmental Management. Sustainable Development 17, 233-243 (2009). Published online 19 Nov 2008. Abstract.

Hoffrén, Jukka : Luonnonvarojen kulutuksen mittausmenetelmä jokamiehelle. Hyvinvointikatsaus 4/2008. Tilastokeskus. Joulukuu 2008. s. 64-65.

Hoffrén, Jukka : Hyvinvoinnin seuranta vaatii uusia mittareita. Tieto&Trendit 7/2008. Marraskuu 2008. Tilastokeskus. s. 30-33.

Hoffrén, Jukka - Tulokas, Heikki : Taloustilastojen relevanssi ja luotettavuus herättävät keskustelua. Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2008. s. 353-358.

Hoffrén, Jukka : Raiteilla ja sähköautoilla ekologisempi työmatkaliikenne. Tieto&Trendit 6/2008. Syyskuu 2008. Tilastokeskus. s. 45.

Hoffrén, Jukka : Ekotehokkuus ja materiaalivirtojen tilastointi kestävän kehityksen seurantavälineinä. Ympäristö ja terveys 5/2008. Kesäkuu 2008. s. 20-25.

Hoffrén, Jukka : Ilman pienhiukkaset merkittävä terveysongelma. Tieto&Trendit 3/2008. Toukokuu 2008. Tilastokeskus. s. 52-54.

Hoffrén, Jukka : Ilmastonmuutos haastaa lentoliikenteen. Tieto&Trendit 2/2008. Huhtikuu 2008. Tilastokeskus. s. 43.

Hoffrén, Jukka : Ympäristötilastojen tutkimuskohteet ja haasteet. Suomen Tilastoseuran vuosikirja 2007. Helsinki 2008. s. 106-111.

Hoffrén, Jukka : Autoilu vihertyy. Tieto&Trendit 1/2008. Helmikuu 2008. Tilastokeskus. s. 51-53.

Hoffrén, Jukka : Fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennettävä kiireesti. Tieto&Trendit 8/2007. Joulukuu 2007. Tilastokeskus. s. 65-67.

Hoffrén, Jukka : Vauras Suomi jättää raskaan ekologisen jalanjäljen. Ympäristöasiantuntija -lehti 4/2007. Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry. s. 22-24.

Hoffrén, Jukka - Hellman, Jaana : Impacts of Increasing consumption on Material Flows over Time: Empirical Evidence from Finland 1975-2005. Progress in Industrial Ecology 4:6 - An International Journal. Inderscience Enterprises Ltd. 2007. 463-483.

Hoffrén, Jukka : Ilmastonmuutos ei vielä näy valtion budjetissa. Tieto&Trendit 7/2007. Marraskuu 2007. Tilastokeskus. s. 57-59.

Hoffrén, Jukka : Ympäristötuotot kunnille tärkeä tulonlähde. Kuntapuntari 3/2007. Elokuu 2007. Tilastokeskus. s. 21-24.

Hoffrén, Jukka : Suomen ekotehokkuus kasvaa liian hitaasti. Tieto&Trendit 14. Heinäkuu 2007. Tilastokeskus. s. 79-83.

Hoffrén, Jukka : Ilmastonmuutos tulee kalliiksi. Tieto&Trendit 13. Toukokuu 2007. Tilastokeskus. s. 50-55.

Hoffrén, Jukka : Maailma lähestyy öljyn tuotantohuippua. Tieto&Trendit 12. Huhtikuu 2007. Tilastokeskus. s. 35-39.

Hoffrén, Jukka - Korhonen, Jouni: Editorial: Eco-efficiency is important when it is strategic. Progress in Industrial Ecology 4:1/2 - An International Journal. Inderscience Enterprises Ltd. 2007. 1-18.

Hoffrén, Jukka : Reconsidering quantification of eco-efficiency: Application to a national economy. Progress in Industrial Ecology 3:6 - An International Journal. Inderscience Enterprises Ltd. 2006. 538-558.

Hoffrén, Jukka : Suomella on raskas ekologinen jalanjälki. [pdf] Tieto&Trendit 10. Joulukuu 2006. Tilastokeskus. s. 52-56.

Hoffrén, Jukka : Öljyn aikakausi pian ohi. [pdf] Futura 4/2006. Energia ja liikenne. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. s. 5-19.

Hoffrén, Jukka : Ekotehokkuuden mittaamisen mahdollisuudet ja haasteet. Suomen Teollisen Ekologian Seuran Jäsenlehti 1/2006. [pdf] Suomen Teollisen Ekologian Seura ry. 2006. s. 12-13.

Hoffrén, Jukka : Tulevaisuuden tutkimuksen tilastolliset ennakointimenetelmät. Suomen Tilastoseuran vuosikirja 2005. Helsinki 2006. s. 123-136.

Hoffrén, Jukka : Ekotehokkuuden vahvuudet ja heikkoudet. [pdf] Ympäristö ja Terveys -lehti. 6-7/2005. s. 4-8.

Hoffrén, Jukka (toim.) : Luonnonvarat ja ympäristö 2005. Suomen virallinen tilasto. Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus. Ympäristö ja luonnonvarat 2005:3. Helsinki 2004. Ruotsinkielinen rinnakkaisversio : Naturresurserna och miljön 2005. Miljön och naturresursserna 2005:3B. Englanninkielinen rinnakkaisversio : Finland's Natural Resources and the Environment 2005. Environment and natural resources 2005:3C.

Hoffrén, Jukka - Luukkanen, Jyrki - Kaivo-oja, Jari : Decomposition Analysis of Finnish Material Flows: 1960-1996 [Kiinaksi]. Journal of Industrial Ecology 4:4. Massachusetts Institute of Technology and Yale University 2001. Re-published in 2005.

Hoffrén, Jukka : Ekotehokkuustarkastelujen soveltaminen talouden eri tasoilla. Suomen Tilastoseuran vuosikirja 2004. Helsinki 2005. s. 46-55.

Hoffrén, Jukka (toim.) : Luonnonvarat ja ympäristö 2004. Suomen virallinen tilasto. Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus. Ympäristö ja luonnonvarat 2004:3. Helsinki 2004. Ruotsinkielinen rinnakkaisversio : Naturresurserna och miljön 2004. Miljön och naturresursserna 2004:3B. Englanninkielinen rinnakkaisversio : Finland's Natural Resources and the Environment 2004. Environment and natural resources 2004:3C.

Hoffrén, Jukka : Talous- ja ympäristötiedon yhdistäminen ympäristötilinpidoksi. Suomen Tilastoseuran vuosikirja 2003. Helsinki 2003. s. 12-23.

Hoffrén, Jukka (toim.) : Luonnonvarat ja ympäristö 2003. Suomen virallinen tilasto. Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus. Ympäristö ja luonnonvarat 2003:3. Helsinki 2003. Ruotsinkielinen rinnakkaisversio : Naturresurserna och miljön 2003. Miljön och naturresursserna 2003:3B. Englanninkielinen rinnakkaisversio : Finland's Natural Resources and the Environment 2003. Environment and natural resources 2003:3C.

Hoffrén, Jukka : Use of Multisource Data in Environmental Statistics. Suomen Tilastoseuran vuosikirja 2002. Helsinki 2003. s. 52-66.

Hoffrén, Jukka : The Conversion of Material and Energy Flows into Welfare in Finland 1960-2000. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.:n lehdessä: Futura 2/2002. Indicators of Sustainable Development. Toim. Olli Hietanen. Vammala 2002. s. 62- 68.

Hoffrén, Jukka (toim.) : Luonnonvarat ja ympäristö 2002. Suomen virallinen tilasto. Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus. Ympäristö ja luonnonvarat 2002:4. Helsinki 2002. Ruotsinkielinen rinnakkaisversio : Naturresurserna och miljön 2002. Miljön och naturresursserna 2002:4B. Englanninkielinen rinnakkaisversio : Finland's Natural Resources and the Environment 2002. Environment and natural resources 2002:4C.

Hoffrén, Jukka (toim.) : Suomen Tilastoseuran vuosikirja 2001. Helsinki 2002.

Hoffrén, Jukka : Measurement of Eco-efficiency of a National Economy. Suomen Tilastoseuran vuosikirja 2001. Helsinki 2002. s. 81-103.

Hoffrén, Jukka : Measuring the Eco-efficiency of Welfare Generation in a National Economy. The Case of Finland. Tilastokeskus. Tutkimuksia 233. Helsinki 2001.

Hoffrén, Jukka (toim.) : Luonnonvarat ja ympäristö 2001. Suomen virallinen tilasto. Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus. Ympäristö ja luonnonvarat 2001:3. Helsinki 2001. Ruotsinkielinen rinnakkaisversio : Naturresurserna och miljön 2001. Miljön och naturresursserna 2001:3B. Englanninkielinen rinnakkaisversio : Finland's Natural Resources and the Environment 2001. Environment and natural resources 2001:3C.

Hoffrén, Jukka - Luukkanen, Jyrki - Kaivo-oja, Jari : Decomposition Analysis of Finnish Material Flows: 1960-1996. Journal of Industrial Ecology 4:4. Massachusetts Institute of Technology and Yale University 2001. pp. 105-125.

Hoffrén, Jukka - Luukkanen, Jyrki - Kaivo-oja, Jari : Statistical Decomposition on the Basis of Material Flow Accounting. NTTS-ETK 2001 Conference Pre-pceedings. Volume 1. Hersonissos, Crete 18-22 June 2001. Organised by Eurostat, JRC - ISIS in association with NSSG, ITY Department in Crete, ABS and ISI. Office for official publications of the European Communities. Luxembourg 2001. pp. 515-523.

Hoffrén, Jukka (toim.) : Luonnonvarat ja ympäristö 2000. Suomen virallinen tilasto Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus. Ympäristö ja luonnonvarat 2000:4. Helsinki 2000. Ruotsinkielinen rinnakkaisversio : Naturresurserna och miljön 2000. Miljön och naturresursserna 2000:4B. Englanninkielinen rinnakkaisversio : Finland's Natural Resources and the Environment 2000. Environment and natural resources 2000:4C.

Hoffrén, Jukka : Ympäristöpolitiikka kolmekympin kriisissä. Kirja-arvostelu. Yhteiskuntasuunnittelu 2000:1, Vol 38. The Finnish Journal of Urban Studies. Yhteiskuntasuunnittelun seura. s. 71-73.

Hoffrén, Jukka : Measuring the Finnish Eco-efficiency. Third Biennial Conference of European Society for Ecological Economics on Transitions Towards a Sustainable Europe. Conference proceeding. Vienna University of Economics and Business Administration. Vienna 2000. p. 213-214.

Hoffrén, Jukka : Measuring the Finnish Eco-efficiency. Statistics Finland. Research Reports 229. Helsinki 1999.

Hoffrén, Jukka - Silvo, Kimmo - Leivonen, Jorma (toim.) : Luonnonvarat ja ympäristö 1999. Suomen virallinen tilasto Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus. Ympäristö ja luonnonvarat 1999:2. Helsinki 1999. Ruotsinkielinen rinnakkaisversio : Naturresurserna och miljön 1999. Miljön och naturresursserna 1999:2B. Englanninkielinen rinnakkaisversio : Finland's Natural Resources and the Environment 1999. Environment and natural resources 1999:2C.

Hoffrén, Jukka : Talous hyvinvoinnin ja ympäristöhaittojen tuottajana. Suomen talouden ekotehokkuuden mittaaminen. Tilastokeskus. Tutkimuksia 226. Helsinki 1999.

Hoffrén, Jukka : Talous hyvinvoinnin ja ympäristöhaittojen tuottajana. Suomen talouden ekotehokkuuden mittaaminen. Lisensiaattitutkimus. Tampereen yliopisto. Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos. Helsinki 22.4.1999.

Hoffrén, Jukka : Material Flow Accounting as Measure of Total Material Consumption. The Finnish Ministry of Environment. Commision of the European Union. Eurostat. The Finnish Environment 287. Helsinki 1999.

Hoffrén, Jukka : Tilastot ympäristön tilan tulkkeina. Teoksessa : Paananen, Seppo - Sauli, Hannele - Juntto, Anneli (toim.) Faktajuttu. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Osuuskunta Vastapaino. Tampere 1998. s. 101-112.

Hoffrén, Jukka : Materiaalivirtatilinpito luonnonvarojen kulutuksen seurantavälineenä. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 257. Helsinki 1998.

Hoffrén, Jukka (toim.) : Luonnonvarat ja ympäristö 1998. Suomen virallinen tilasto Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus. Ympäristö 1998:9. Helsinki 1998. Ruotsinkielinen rinnakkaisversio : Naturresurserna och miljön 1998. Miljön 1998:9B. Englanninkielinen rinnakkaisversio : Finland's Natural Resources and the Environment 1998. Environment 1998:9C.

Hoffrén, Jukka : Materiaalivirta-analyysi. Teoksessa : Ekotehokkuus ja factor -ajattelu. Ekotehokkuustyöryhmä. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 1/1998. Helsinki, Helmikuu 1998.

Hoffrén, Jukka : Luonnonvarojen käytön verotus. Tarpeiden ja vaikutusten arviointia. Tilastokeskus. Katsauksia 1997/14. Helsinki 1997.

Hoffrén, Jukka : Ympäristötaloustieteen näkökulma. Teoksessa : Pietarinen, Juhani - Jokinen, Pekka - Järvikoski, Timo - Hoffrén, Jukka - Gustaffson, Jaana : Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta. Turun yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:59. Vammala 1997.

Hoffrén, Jukka - Silvo, Kimmo : Luonnonvarat ja ympäristö 1997. Suomen virallinen tilasto Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus. Ympäristö 1997:10. Helsinki 1997. Ruotsinkielinen rinnakkaisversio : Naturresurserna och miljön 1997. Miljön 1997:10B. Englanninkielinen rinnakkaisversio : Finland's Natural Resources and the Environment 1997. Environment 1997:10C.

Hoffrén, Jukka : Finnish Forest Resources and Ecological Sustainability. Statistics Finland. Research reports 224. Helsinki 1997.

Hoffrén, Jukka : Metsävarojen ympäristötilinpito. Teoksessa : Metsätalouden ympäristöfoorumi. Metsäympäristön hoidon ja suojelun taloudellinen arvottaminen. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Seminaari 6. - 7.5.1997. Helsinki.

Hoffrén, Jukka : Measuring the Ecological Quality of Finnish Forest Resources. Eurostat and Statistics Finland. Luxembourg 1996.

Hoffrén, Jukka - Kolttola, Leo (toim.) : Luonnonvarat ja ympäristö 1996. Suomen Virallinen Tilasto. Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus. Ympäristö 1996:10. Helsinki 1996. Ruotsinkielinen rinnakkaisversio : Naturresurserna och miljön 1996. Miljön 1996:10B. Englanninkielinen rinnakkaisversio : Finland's Natural Resources and the Environment 1996. Environment 1996:10C.

Hoffrén, Jukka : Metsien ekologisen laadun mittaaminen. Tilastokeskus. Tutkimuksia 220. Helsinki 1996.

Hoffrén, Jukka - Kolttola, Leo (toim.) : Luonnonvarat ja ympäristö 1995. Suomen Virallinen Tilasto. Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus. Ympäristö 1995:10. Helsinki 1995. Ruotsinkielinen rinnakkaisversio : Naturresurserna och miljön 1995. Miljön 1995:10B. Englanninkielinen rinnakkaisversio : Finland's Natural Resources and the Environment 1995. Environment 1995:10C.

Heinonen, Päivi - Hoffrén, Jukka : Ympäristöliiketoiminnan tilastoinnin kehittäminen. Tilastokeskus. Muistio 1995:3. Helsinki 1995.

Hoffrén, Jukka - Kolttola, Leo (toim.) : Luonnonvarat ja ympäristö. Eripainos valtion vuoden 1995 talousarvioesityksen liitteestä n:o 3. Suomen Virallinen Tilasto. Ympäristö 1995:1. Helsinki 1995. Englanninkielinen rinnakkaisversio : Finland's Natural Resources and the Environment. Environment 1995:1B.

Hoffrén, Jukka - Saarnilehto, Merja : Teollisen toiminnan ympäristönsuojelumenot 1992. Suomen Virallinen Tilasto. Tilastokeskus. Ympäristö 1994:4. Helsinki 1994.

Hoffrén, Jukka : Ympäristötaloustieteen perusteet. Gaudeamus-kirja. Tampere 1994. kt.

Grönfors, Kari - Hoffrén, Jukka : Kaaos ja entropia - näkökulmia kestävään talouteen ja luonnonvarojen käyttöön. Tampereen teknillinen korkeakoulu. Ympäristö, luonnonvarat ja energia. Raportti 1. Tampere 1993.

Hoffrén, Jukka : Sähköisen viestintävälineen alueellisten mainostulojen muodostuminen. Esimerkkinä Kolmostelevisio. Sivuaineen tutkielma. Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Tampere 1993.

Hoffrén, Jukka : Luonnonvaratilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä. Pro gradu. Tampereen yliopisto. Kansantaloustieteen laitos. Tampere 1992.


Päivitetty 9.11.2014.