Publications:

Hoffrén, Jukka - Rättö, Hanna: Development of Sustainable Economic Welfare in Finland: ISEW and GPI 1945-2007. Manuscript submitted to Ecological Economics.

Hoffrén, Jukka (editor.): Preserved Military Aeroplanes in Finland. Aviation Museum Society. Otava. Keuruu 2013.

Hoffrén, Jukka (editor):  The Finnish Aviation Museum's Aircraft. Ilmailumuseoyhdistys ry. Otava. Keuruu 2012.

Hoffrén, Jukka: Future Trends of Genuine Welfare in Finland. Teoksessa: Lakkala H. & J. Vehmas (2011), Trends and Future of Sustainable Development. TUTU-eJulkaisuja 15/2011. Turku 2011. s. 321-329.

Hoffrén, Jukka: Trends of MFA and Future Prospects. Teoksessa: Lakkala H. & J. Vehmas (2011), Trends and Future of Sustainable Development. TUTU-eJulkaisuja 15/2011. Turku 2011. s. 91- 99.

Hoffrén, Jukka: Trends and Driving Forces in Finnish Forest Sector. Teoksessa: Lakkala H. & J. Vehmas (2011), Trends and Future of Sustainable Development. TUTU-eJulkaisuja 15/2011. Turku 2011. s. 100-107. 

Hoffrén, Jukka - Kaivo-oja, Jari - Aho, Samuli : Analysing the Long-run Trends of GDP, Population. GPI, ISEW, HDI and GS in an Advanced Knowledge Society: The Case of Finland and European De-growth Debate. The 4th International Seville Conference on Future Oriented Technology Analysis (FTA): 12 & 13 May 2011. FTA and Grand Societal Challenges: Shaping and Driving Structural and Systemic Transformations.

Hoffrén, Jukka : Development of eco-efficiency in Finnish forest industry: 1997-2007. Progress in Industrial Ecology - An International Journal. Inderscience Enterprises Ltd. Vol. 7, No 2. 2010.

Hoffrén, Jukka (editor) : Economy-wide Material Flow Accounts with Hidden Flows for Finland: 1945-2008. Tilastokeskus. Tutkimuksia 253. Helsinki 2010.

Hoffrén, Jukka : Construction of Economy-wide Material Flow Accounts with Hidden Flows (FIN-MFA) for Finland. Yearbook of Finnish Statistical Society 2009. Helsinki 2010. pp. 65-70.

Hoffrén, Jukka - Apajalahti, Eeva-Lotta : Development of eco-efficiency in metal production in Finland. Progress in Industrial Ecology - An International Journal. Inderscience Enterprises Ltd. Vol. 6, No 2. 2009. pp. 153-167.

Hoffrén, Jukka - Apajalahti, Eeva-Lotta : Emergent Eco-efficiency Paradigm in Corporate Environmental Management. Sustainable Development 17, 233-243 (2009). Published online 19 Nov 2008. Abstract.

Hoffrén, Jukka - Hellman, Jaana : Impacts of Increasing consumption on Material Flows over Time: Empirical Evidence from Finland 1975-2005. Progress in Industrial Ecology 4:6 - An International Journal. Inderscience Enterprises Ltd. 2007. 463-483.

Hoffrén, Jukka - Korhonen, Jouni: Editorial: Eco-efficiency is important when it is strategic. Progress in Industrial Ecology 4:1/2 - An International Journal. Inderscience Enterprises Ltd. 2007. 1-18.

Hoffrén, Jukka : Reconsidering quantification of eco-efficiency: Application to a national economy. Progress in Industrial Ecology 3:6 - An International Journal. Inderscience Enterprises Ltd. 2006. pp. 538-558.

Hoffrén, Jukka : Statistical forecast methods in futures research. [In Finnish]. Yearbook of Finnish Statistical Society 2005. Helsinki 2006. p. 123-136.

Hoffrén, Jukka : Strenghts and weaknesses of eco-efficiency. Ympäristö ja Terveys -lehti. 6-7/2005. p. 4-8.

Hoffrén, Jukka (ed.) : Finland's Natural Resources and the Environment 2005. Environment and natural resources 2005:3C. Statistics Finland and Ministry of the Environment. Helsinki.

Hoffrén, Jukka - Luukkanen, Jyrki - Kaivo-oja, Jari : Decomposition Analysis of Finnish Material Flows: 1960-1996 [in Chinese]. Journal of Industrial Ecology 4:4. Massachusetts Institute of Technology and Yale University 2001. Re-published in 2005.

Hoffrén, Jukka : Ekotehokkuustarkastelujen soveltaminen talouden eri tasoilla. Yearbook of Finnish Statistical Society 2004. Helsinki 2005. s. 46-55.

Hoffrén, Jukka (ed.) : Finland's Natural Resources and the Environment 2004. Environment and natural resources 2004:3C. Statistics Finland and Ministry of the Environment. Helsinki.

Hoffrén, Jukka : Talous- ja ympäristötiedon yhdistäminen ympäristötilinpidoksi. Yearbook of Finnish Statistical Society 2003. Helsinki 2003. p. 12-23.

Hoffrén, Jukka (ed.) : Finland's Natural Resources and the Environment 2003. Environment and natural resources 2003:3C. Statistics Finland and Ministry of the Environment. Helsinki.

Hoffrén, Jukka : Use of Multisource Data in Environmental Statistics. Yearbook of Finnish Statistical Society 2002. Helsinki 2003. pp. 52-66.

Hoffrén, Jukka : The Conversion of Material and Energy Flows into Welfare in Finland 1960-2000. In: Finnish Society of Futures Studies quarterly magazine Futura 2/2002. Indicators of Sustainable Development. Ed. Olli Hietanen. Vammala 2002. pp. 62- 68.

Hoffrén, Jukka (ed.) : Finland's Natural Resources and the Environment 2002. Environment and natural resources 2002:4C. Statistics Finland and Ministry of the Environment. Helsinki.

Hoffrén, Jukka : Measurement of Eco-efficiency of a National Economy. Yearbook of Finnish Statistical Society 2001. Helsinki 2002. pp. 81-103.

Hoffrén, Jukka : Measuring the Eco-efficiency of Welfare Generation in a National Economy. The Case of Finland. Statistics Finland. Research Reports 233. Helsinki 2001.

Hoffrén, Jukka (ed.) : Finland's Natural Resources and the Environment 2001. Environment and natural resources 2001:3C. Statistics Finland and Ministry of the Environment. Helsinki.

Hoffrén, Jukka - Luukkanen, Jyrki - Kaivo-oja, Jari : Decomposition Analysis of Finnish Material Flows: 1960-1996. Journal of Industrial Ecology 4:4. Massachusetts Institute of Technology and Yale University 2001. pp. 105-125.

Hoffrén, Jukka - Luukkanen, Jyrki - Kaivo-oja, Jari : Statistical Decomposition on the Basis of Material Flow Accounting. NTTS-ETK 2001 Conference Pre-pceedings. Volume 1. Hersonissos, Crete 18-22 June 2001. Organised by Eurostat, JRC - ISIS in association with NSSG, ITY Department in Crete, ABS and ISI. Office for official publications of the European Communities. Luxembourg 2001. pp. 515-523.

Hoffrén, Jukka (ed.) : Finland's Natural Resources and the Environment 2000. Environment and natural resources 2000:4C. Statistics Finland and Ministry of the Environment. Helsinki.

Hoffrén, Jukka : Kuntien ympäristönsuojelu murroksessa. Tilastokeskus. Kuntapuntari 3/2000. s. 11-16.

Hoffrén, Jukka : Ympäristöpolitiikka kolmekympin kriisissä. Kirja-arvostelu. Yhteiskuntasuunnittelu 2000:1, Vol 38. The Finnish Journal of Urban Studies. Yhteiskuntasuunnittelun seura. s. 71-73.

Hoffrén, Jukka : Measuring the Finnish Eco-efficiency. Third Biennial Conference of European Society for Ecological Economics on Transitions Towards a Sustainable Europe. Conference proceeding. Vienna University of Economics and Business Administration. Vienna 2000. p. 213-214.

Hoffrén, Jukka : Measuring the Finnish Eco-efficiency. Statistics Finland. Research Reports 229. Helsinki 1999.

Hoffrén, Jukka - Silvo, Kimmo - Leivonen, Jorma (eds.) : Finland's Natural Resources and the Environment 1999. Environment and natural resources 1999:2C. Statistics Finland and Ministry of the Environment. Helsinki.

Hoffrén, Jukka : Talous hyvinvoinnin ja ympäristöhaittojen tuottajana. Suomen talouden ekotehokkuuden mittaaminen. Tilastokeskus. Tutkimuksia 226. Helsinki 1999.

Hoffrén, Jukka : Talous hyvinvoinnin ja ympäristöhaittojen tuottajana. Suomen talouden ekotehokkuuden mittaaminen. Lisensiaattitutkimus. Tampereen yliopisto. Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos. Helsinki 22.4.1999.

Hoffrén, Jukka : Material Flow Accounting as Measure of Total Material Consumption. The Finnish Ministry of Environment. Commision of the European Union. Eurostat. The Finnish Environment 287. Helsinki 1999.

Hoffrén, Jukka : Tilastot ympäristön tilan tulkkeina. Teoksessa : Paananen, Seppo - Sauli, Hannele - Juntto, Anneli (toim.) Faktajuttu. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Osuuskunta Vastapaino. Tampere 1998. s. 101-112.

Hoffrén, Jukka : Materiaalivirtatilinpito luonnonvarojen kulutuksen seurantavälineenä. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 257. Helsinki 1998.

Hoffrén, Jukka (ed.) : Finland's Natural Resources and the Environment 1998. Environment 1998:9C. Statistics Finland and Ministry of the Environment. Helsinki.

Hoffrén, Jukka : Materiaalivirta-analyysi. Teoksessa : Ekotehokkuus ja factor -ajattelu. Ekotehokkuustyöryhmä. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 1/1998. Helsinki, Helmikuu 1998.

Hoffrén, Jukka : Luonnonvarojen käytön verotus. Tarpeiden ja vaikutusten arviointia. Tilastokeskus. Katsauksia 1997/14. Helsinki 1997.

Hoffrén, Jukka : Ympäristötaloustieteen näkökulma. Teoksessa : Pietarinen, Juhani - Jokinen, Pekka - Järvikoski, Timo - Hoffrén, Jukka - Gustaffson, Jaana : Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta. Turun yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:59. Vammala 1997.

Hoffrén, Jukka - Silvo, Kimmo : Finland's Natural Resources and the Environment 1997. Environment 1997:10C. Statistics Finland and Ministry of the Environment. Helsinki.

Hoffrén, Jukka : Finnish Forest Resources and Ecological Sustainability. Statistics Finland. Research reports 224. Helsinki 1997.

Hoffrén, Jukka : Metsävarojen ympäristötilinpito. Teoksessa : Metsätalouden ympäristöfoorumi. Metsäympäristön hoidon ja suojelun taloudellinen arvottaminen. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Seminaari 6. - 7.5.1997. Helsinki.

Hoffrén, Jukka : Measuring the Ecological Quality of Finnish Forest Resources. Eurostat and Statistics Finland. Luxembourg 1996.

Hoffrén, Jukka - Kolttola, Leo (eds.) : Finland's Natural Resources and the Environment 1996. Environment 1996:10C. Statistics Finland and Ministry of the Environment. Helsinki.

Hoffrén, Jukka : Metsien ekologisen laadun mittaaminen. Tilastokeskus. Tutkimuksia 220. Helsinki 1996.

Hoffrén, Jukka - Kolttola, Leo (eds.) : Finland's Natural Resources and the Environment 1995. Environment 1995:10C. Statistics Finland and Ministry of the Environment. Helsinki.

Heinonen, Päivi - Hoffrén, Jukka :Ympäristöliiketoiminnan tilastoinnin kehittäminen. Tilastokeskus. Muistio 1995:3. Helsinki 1995.

Hoffrén, Jukka - Kolttola, Leo (eds.) : Finland's Natural Resources and the Environment. Environment 1995:1B. Statistics Finland. Helsinki.

Hoffrén, Jukka - Saarnilehto, Merja : Teollisen toiminnan ympäristönsuojelumenot 1992. Suomen Virallinen Tilasto. Tilastokeskus. Ympäristö 1994:4. Helsinki 1994.

Hoffrén, Jukka : Ympäristötaloustieteen perusteet. Gaudeamus-kirja. Tampere 1994.

Grönfors, Kari - Hoffrén, Jukka : Kaaos ja entropia - näkökulmia kestävään talouteen ja luonnonvarojen käyttöön. Tampereen teknillinen korkeakoulu. Ympäristö, luonnonvarat ja energia. Raportti 1. Tampere 1993.

Hoffrén, Jukka : Sähköisen viestintävälineen alueellisten mainostulojen muodostuminen. Esimerkkinä Kolmostelevisio. Sivuaineen tutkielma. Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Tampere 1993.

Hoffrén, Jukka : Luonnonvaratilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä. Pro gradu. Tampereen yliopisto. Kansantaloustieteen laitos. Tampere 1992.


Updated 11 July 2013.